ABOUT USโรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอาภาพัฒนา (APILS)

มีชื่อเต็มเป็นภาษาอังกฤษว่า Arpar Pattana International Language School หรือมีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า Apils อาภาพัฒนาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 โดยครูมณฑา วิญญโสภิต ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณครูตั้งปณิธานว่าจะต้องช่วยให้เด็กไทยเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ด้วยการประมวลประสบการณ์ของตนเองในฐานะคนไทยที่เข้าใจปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทย และประสบการณ์ในการสื่อสารด้านธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษกับต่างประเทศในบริษัทเอกชนระดับโลกและรัฐวิสาหกิจชั้นนำอีก 16 ปี Apils มุ่งหวังให้เด็กไทยที่เข้ามาเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เก่งภาษาอังกฤษถึงระดับที่สามารถต่อยอดความรู้ความสามารถได้เทียบเท่าเจ้าของภาษาก่อนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อุดมการณ์ (Ideology)

เด็กไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ที่เมืองไทย เมื่อจะไปต่างประเทศก็มีความพร้อมแล้ว ที่จะเรียนรู้ศาสตร์สาขาที่มุ่งหวังและพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชาติไทย”

 

more about us 

Our Advantages

Trusted by satisfied students,
we are firmly determined to develop and improve Thai children’s English proficiency
Check out our courses and features included.
Our Courses

โปรแกรมการพัฒนาความสามารถ และทักษะภาษาอังกฤษ

ENGLISH PROFICIENCY DEVELOPMENT PROGRAM (E.P.D.P.)

มุ่งเน้นให้เด็กๆ สามารถอ่านออกเสียงสะกดคำศัพท์ได้อย่างมีหลักการในขั้นพื้นฐาน

และสามารถสะกดคำด้วยการสัมพันธ์เสียงกับตัวอักษร เข้าใจและใช้คำศัพท์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ ทักษะมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงการเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT IELTS

View More

โปรแกรมการพัฒนาความสามารถ และทักษะภาษาอังกฤษ ENGLISH PROFICIENCY DEVELOPMENT PROGRAM (E.P.D.P.)
 
โปรแกรมการพัฒนาความสามารถ และทักษะภาษาอังกฤษ (INTENSIVE LISTENING AND SPEAKING PROGRAM) I.L.S.P.

โปรแกรมอัจฉริยะน้อยฝึกพูดภาษาอังกฤษ อย่างเข้มข้น กับครูต่างชาติ

INTENSIVE LISTENING AND SPEAKING PROGRAM (I.L.S.P.)

โปรแกรมนี้จัดขึ้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียน Apils ที่เรียนในหลักสูตร E.P.D.P.อยู่แล้ว แต่ท่านยังต้องการเสริมความสามารถด้านการฟังพูดของลูกน้อยให้คล่องมากขึ้น

เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในอนาคต

View More

 
 

โปรแกรมการพัฒนาสำเนียง

ACCENT DEVELOPMENT PROGRAM (A.D.P.)

การฝึกให้เด็กไทยฝึกการเปล่งเสียงให้ใกล้เคียง กับเจ้าของภาษา

เพื่อพัฒนาให้เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงที่เป็นสากล และเมื่อเด็กเปลี่ยนเสียงได้ ปัญหาการฟังก็ลดลงไป ฟังได้เข้าใจง่ายขึ้น เด็กๆจะพูดด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง การพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับสูง ให้มีความเข้าใจไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคอย่างเป็นระบบ มีสำเนียงภาษาอังกฤษที่เป็นสากล คุ้นชินกับการฟัง และพูดกับครูเจ้าของภาษาและครูต่างชาติ ทั้ง อ่าน เขียน ฟัง พูดจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

View More

โปรแกรมการพัฒนาสำเนียง  ACCENT DEVELOPMENT PROGRAM (A.D.P.)


Our Teachers

 

 

Project Image

ดร.มณฑา วิญญโสภิต


ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ
กลุ่มโรงเรียน.

Project Image

ครูพรพรรณ
รุ่งทรัพย์เจริญ

ครูใหญ่ศูนย์อาภาศิริ
(ศูนย์บ้านนายเหรียญ เดิม) และผู้อำนวยการปฏิบัติการ 

Project Image

ครูบุษกร สอาดศรี


ครูใหญ่ศูนย์เพชรเกษม

Project Image

ครูวนิดา แข็งขัน


ครูใหญ่ศูนย์พจนอาภา
(ศูนย์บางบอน 3 เดิม)

 


 

 

Project Image

ครูวรรณา พูนเจริญ


ครูใหญ่ศูนย์สมุทรสาคร

Project Image

ครูธิติมา ไหลวารินทร์


ครูใหญ่ศูนย์สมุทรปราการ

Project Image

ครูมรรทนีย์
งามจินาภรณ์

ครูใหญ่ศูนย์พุทธบูชา

Project Image

ครูอารยา กองพนันพล
 

ผู้อำนวยการ Listening & Speaking Department 

 


Our schools


โรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอาภาพัฒนา (อาภาศิริ)

ที่อยู่ : 299 ซอยบางบอน 3 ซอย 5 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 02-806-5800
โทรสาร 02-806-5677
มือถือ : 086-320-3374

พิกัด : https://goo.gl/maps/48fTfDcUwXEQS9Fb7


โรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอาภาพัฒนาเพชรเกษม

ที่อยู่ : 1011 ซอยเพชรเกษม 94 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 02-806-0573
โทรสาร : 02-806-0574
มือถือ : 086-375-3940

พิกัด :  https://goo.gl/maps/nLoaPztCj3dXSjke9


โรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอาภาพัฒนา บางบอน 3

ติดต่อเรา

โรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอาภาพัฒนา สมุทรสาคร
โรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอาภาพัฒนา สมุทรสาคร

ติดต่อเรา

โรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอาภานครินทร์
โรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอาภานครินทร์

ติดต่อเรา

โรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษพุทธอาภา
โรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษพุทธอาภา

ติดต่อเรา


our success stories


การฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์จนกวาดรางวัลมาได้มากมายของ น้องนีโม่ ณัฐภัทร นาคอินทร์ A12 (ศูนย์บ้านนายเหรียญ)

 

ด.ช. ณัฐภัทร นาคอินทร์ (นีโม่)

ความมุ่งมั่นเป็นพลังอันยิ่งใหญ่สู่ความสําเร็จของน้องมายด์ เด็กหญิงภัทรวดี กีรติชาญเดชา C15 (ศูนย์บ้านนายเหรียญ)

 

ด.ญ. ภัทรวดี กีรติชาญเดชา (น้องมายด์)

เก่งเรียน เก่งกิจกรรม เก่งการบริหารเวลาของน้องหยก เด็กหญิงทัศพร อ่อนละมูล D1 (ศูนย์บ้านนายเหรียญ)

 

ด.ญ. ทัศนพร อ่อนละมูล (น้องหยก)

Our Success Stories
  
 

Contact Us

CAPTCHA code